FilipinoPod101
FilipinoPod101.com Blog
Learn Filipino with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Word of the Day' Category

Filipino Word of the Day - bitter (adjective)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

mapait bitter (adjective)

Ang batang babae ay kumain ng isang bagay na mapait.
The girl is eating something bitter.

mapait na lasa
bitter taste

Isang mapait na berdeng gulay.
a bitter green vegetable

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - garden (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

hardin garden (noun)

Gusto kong bumili ng bahay na may hardin.
I want to buy a house with a garden.

Bumisita ka ba sa Ingles na hardin habang naka bakasyon?
Did you visit an English garden while on vacation?

hardin sa parke
park garden

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - search engine (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

search engine search engine (noun)

Gumamit ng isang search engine upang hanapin ito.
Use a search engine to find it.

Maaari kang maghanap kahit saan o ano mang bagay sa mundo sa isang search engine.
You can look up any one or anything in the world on a search engine.

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - pitcher (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

pitsel pitcher (noun)

Sa panahon ng tag-init ang pitsel ng tsaang may yelo ay laging nasa aking lamesa.
In the summer a pitcher of iced tea is always on my table.

pitsel ng tubig
pitcher of water

pitsel ng tsaang may yelo
iced tea pitcher

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - eyelid (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

talukap ng mata eyelid (noun)

talukap ng mata at pilikmata
eyelid and eyelash

saradong talukap ng mga mata
closed eyelids

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - take (verb)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

kumuha take (verb)

Ang mga tao ay kumuha ng mga presas.
The people took the strawberries.

Ang mga tao ay nakuha ng mga presas.
The people take the strawberries.

Ang mga tao ay kumukuha ng mga presas.
The people are taking the strawberries.

Ang babae ay kumukuha ng bag ng ensalada.
The woman is taking the bag of salad.

kumuha ng presas
take a strawberry

kumuha ng bagay mula sa istante
take something from a shelf

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - buy (verb)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

bumili buy (verb)

Ang mag-asawa ay namimili ng damit.
The couple is buying clothes.

Ang mag-asawa ay namili ng damit.
The couple bought clothes.

Ang babae ay bumili ng damit gamit ang credit card.
The woman is buying clothing with a credit card.

Ang babae ay bumili ng mga pagkain gamit ang credit card.
The woman is buying groceries with a credit card.

Kami ay bumili ng alkohol at pabango sa pamilihan ng duty free sa may paliparan.
We’ll buy duty-free alcohol and perfume at the duty free shops in the airport.

bumili ng damit
buy clothes

bumili gamit ang credit card
buy with a credit card

bumili ng pagkain
buy food

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - fast food (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

fast food fast food (noun)

Burgers at fries ay itinuturing na fast food.
Burgers and fries are considered fast food.

Ako ay nanabik sa fast food paminsan minsan.
I crave fast food every once in a while.

fast food meal
fast food meal

fast food restawran
fast food restaurant

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - satisfied (adjective)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

kuntento satisfied (adjective)

Ang lalaki ay kuntento.
The man is satisfied.

kuntentong pakiramdam
satisfied feeling

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - law (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

batas law (noun)

Maraming estudyante na nag-aaral ng batas ang tumatanggap ng mga trabaho sa pamahalaan.
Many students of law take government jobs.

batas at kautusan
law and order

pag-aaral tungkol sa batas
law school

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!