FilipinoPod101
FilipinoPod101.com Blog
Learn Filipino with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Learn Filipino' Category

Filipino Word of the Day - automobile (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

kotse automobile (noun)

Ang kotse ay lumiko patungong kanan
The automobile is turning right.

dalawang-pintong kotse
two-door automobile

pabrika ng kotse
automobile factory

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - car (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

kotse car (noun)

Ang aso ay pumapasok sa kotse.
The dog is getting in the car.

Ito ay asul at dalawang pintuan na kotse.
It’s a blue, two-door car.

Ang lalaki ay nagtutulak ng kotse.
The man is pushing the car.

Ang lalaki ay nagmamaneho ng kotse.
The man is driving a car.

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - thin (adjective)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

payat thin (adjective)

Ang babae ay payat.
The woman is thin.

payat na tao
thin person

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - soap (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

sabon soap (noun)

Ang bareta ng sabon ay asul.
The bar of soap is blue.

Maligo gamit ang sabon at tubig araw-araw.
Bathe with soap and water every day.

mga bareta ng sabon
bars of soap

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - golf (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

golp golf (noun)

Ang lalaki ay naglalaro ng golp.
The man is playing golf.

Naglalaro ka ba ng golp?
Do you golf?

Nilagay ng manlalaro ng golp ang bola sa butas.
The golfer putts the ball into the hole.

maglaro ng golp
play golf

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - baseball (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

beisbol baseball (noun)

Ang mga manlalaro ay naglalaro ng beisbol.
The players are playing baseball.

manlalaro ng beisbol
baseball player

larong beisbol
baseball game

naglalaro ng beisbol
play baseball

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - work (verb)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

magtrabaho work (verb)

Ang mga empleyado ay nagtrabaho sa opisina.
The employees worked at the office.

Ang mga empleyado ay nagtatrabaho sa opisina.
The employees are working at the office.

Ang babae ay nagtatrabaho sa opisina.
The woman is working at the office.

Ako ay karaniwang nagtatrabaho mula ika-siyam ng umaga hanggang ika-lima ng hapon, ngunit ngayon nagtrabaho ako hanggang ika-sampu ng gabi.
I usually work from 9 AM to 5 PM, but today I worked until 10 PM.

Ilang programista ay nagtatrabaho sa bahay kaya di nila kailangang mamasahero papunta sa trabaho.
Some programmers work from home, so they don’t have to commute to work.

magtrabaho sa opisina
work at an office

trabaho sa opisina
work at the office

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - grassland (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

damuhan grassland (noun)

Ang savannahs ng Africa ay isang halimbawa ng damuhan.
The savannahs of Africa are an example of grasslands.

damuhan sa Africa
African grassland

Ang mga dyirap ay nasa damuhan.
giraffe in the grasslands

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - coffee mug (phrase)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

taro ng kape coffee mug (phrase)

Inumin ay mananatiling mainit kapag nasa isang mahusay na taro ng kape.
Drinks stay hot longer in a good coffee mug.

puting taro ng kape
white coffee mug

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Filipino Word of the Day - month (noun)

Learn a little Filipino everyday with the free Filipino Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

buwan month (noun)

Mayroong labindalawang buwan sa isang taon.
There are 12 months in a year.

buwan ng kalendaryo
calendar month

buwan ng Hulyo
month of July

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Filipino Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!